Hem

NÅGRA ORD OM OSS

 

Riksorganisationen för fortbildning om Förintelsen (RFF) är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation som bildades för att genomföra aktiva insatser mot antisemitism och rasism.

 

RFF utgår från en vision och värdegrund om alla människors lika värde. Allt arbete tar sin utgångspunkt i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och vilar på regeringens vision och värdegrund om att ”de mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar”.

PROJEKT

RFF arbetar med projekt som har som ändamål att

  • förebygga och motverka antisemitism, rasism, främlingsfientlighet och diskriminering,
  • fortbilda om nazisternas och kommunisternas brott mot mänskligheten,
  • främja demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter samt alla människors lika värde.
kansli@riksff.se


Riksorganisationen för fortbildning om Förintelsen

KONTAKT

CONTACT US

kansli@riksff.se


The Swedish National Organization for Holocaust Education

© Copyright 2019. All Rights Reserved.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accept