Skip to main content
Aktuellt

Echoes & Reflections. Teaching the Holocaust. Inspiring the Classroom.

Förintelsen är mer än en historisk händelse – det är en del av den större mänskliga historien. Att utbilda eleverna om dess betydelse är ett stort ansvar.

Echoes & Reflections utbildar och samarbetar med pedagoger för att hjälpa dem att introducera eleverna till Förintelsens komplexa teman och förstå dess bestående effekt på världen.

Leave a Reply