Hem

Riksorganisationen för fortbildning om Förintelsen

NY DOKUMENTÄRFILM

Bild: Andreas Gejke, Skaparkraft Film och Musikproduktion

Författarbesöket om Förintelsen skakar om eleverna

KALENDARIUM

Samling för demokrati

27 januari 2022 kl.13.30-15.30


Heliga rum: Göteborg – en stad med många religioner Fotoutställning

12 januari – 23 februari 2022


Antisemitism och islamofobi – igår, idag, men inte imorgon!?

25 januari 2022 kl. 18.00–19.30


Jesus – jude, religionsstiftare, profet

18 januari kl. 18.00–19.30


Utbildningspaketet Kunskapslyft om Förintelsen innehåller dokumentärfilmen När rösterna tystnar, pedagogiskt material i form av lärarhandledningar och en trailer.

> Förintelsedokumentär ska väcka en ny generation

Lina Conrad Andersson, Göteborgs Posten 13 oktober 2021

> Ester och Leon överlevde nazisternas läger

Snezana Bozinovska, GP 26 januari 2020

En av de genomgående tankarna i filmen När rösterna tystnar är att det främst är genom ”den enskilda människans öde som vi kan förstå vår historia” och att historia är mer än ”statistik och siffror”. Förintelsen drabbade så oerhört många människor och det är naturligtvis viktigt att omfånget av denna katastrof framstår i sin helhet för eleverna. Men det är svårt att förstå verkligheten bakom siffror och generaliseringar om vi inte samtidigt ser händelseförloppen utifrån de enskilda människornas upplevelser och erfarenheter.

Filmen vill motivera eleverna på högstadiet och gymnasiet att lära sig mer om värdegrunder och samtidigt ge tillfälle till diskussioner. Med lärarens hjälp och vägledning får eleverna en ökad medvetenhet om hur viktigt det är att ständigt vara vaksam på att demokratin hålls vid liv och försvaras. Filmen lyfter fram vikten av att ha mod att gå utanför den egna gruppen, att ta ansvar även för dem som kan upplevas som annorlunda eller främmande. För ett demokratiskt samhälle krävs det att vi kan se förbi de kulturella, språkliga och etniska skillnader som finns och se medmänniskan i den andre. Vi bär både ett individuellt och gemensamt ansvar.

Det är en dramadokumentär som skildrar enskilda människors livsöden under Förintelsen. Den förflyttar tittaren mellan nutid och dåtid och blandar drama, historiskt arkivmaterial och animationer, och drar också paralleller till i dag. Handlingen tar sin början i dagens Göteborg och letar sig sedan vidare till Polen vid tiden för andra världskriget. Genom att involvera ungdomar som skådespelare och statister skapas en brygga mellan de historiska händelserna och den vardagliga miljön i skolan. Därmed blir det lätt för eleverna att känna igen sig och knyta an till innehållet.

De medverkande ungdomarnas reaktioner och berättarens röst blir en koppling till samtiden.  De vävs in i filmen och förmedlar en känsla av hopp om att en ny generation tar till sig informationen, baserar sina antaganden på källkritiska kriterier och förstår värdet av demokrati.

PEDAGOGISKT MATERIAL

KUNSKAPSLYFTET FÖR FÖRINTELSEN

Till filmen finns lärarhandledningar samt fördjupningstexter och inläsningstexter främst riktade till dig som lärare. Det finns också fem temadelar.

Tema 1 – Judisk identitet i Polen

Tema 2 – Antisemitism

Tema 3 – Warszawas getto

Tema 4 – Värdet av demokrati

Tema 5 – Räddarna

TRAILER

Se vår trailer på          Watch our trailer on

Languages: Swedish, English, German

For English or German subtitles, click on the settings icon at the bottom of the video screen, then on subtitles and English or German.

SEMINARIER FÖR LÄRARE

Seminarium om Förintelsen

Kan dokumentärfilm användas  som verktyg för att undervisa om Förintelsen och förebygga antisemitism?

Vi diskuterar metodik och pedagogiska verktyg för att bemöta och motverka antisemitism och extremism som förekommer och står på tillväxt bland ungdomar på högstadiet och gymnasiet.  Läs mer

Riksorganisationen för fortbildning om Förintelsen