Skip to main content

Jewish Virtual Library

Jewish Virtual Library är en omfattande online-resurs om judisk historia, politik och kultur. Det virtuella biblioteket innehåller 13 tema, med fakta och diskussionsfrågor. Det utvecklas fortlöpande med nytt material om Förintelsen, antisemitism, judendom, Israel och mycket mer.

Leave a Reply