Skip to main content
Resurser

Novemberpogromen – Kristallnatten

Natten mellan den 9 och 10 november 1938 genomfördes den judepogrom som tyska myndigheter hade iscensatt på order av propagandaminister Joseph Goebbels. Under natten vandaliserades och förstördes judiska butiker och synagogor i Tyskland och Österrike. Judar misshandlades och mördades, många skickades till koncentrationsläger.

Glassplittret från alla krossade fönster gjorde att pogromen fick namnet Kristallnatten.

Läs mer här

Leave a Reply