Skip to main content

Hur undervisar man om Förintelsen?

International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) har tagit fram rekommendationer som syftar till att fördjupa förståelsen för Förintelsen genom att ställa avgörande frågor om Förintelsens historiska kontext, dess omfattning och om varför och hur den inträffade.

IHRA:s rekommendationer är avsedda som en grund och stöd för att utveckla kunskapen om Förintelsen, skapa en undervisningsmiljö som stimulerar viljan att lära om Förintelsen, främja kritiskt tänkande om och reflektion kring Förintelsens historia, bidra till utbildning om mänskliga rättigheter och reflektera över vilken relevans dessa frågor har idag.

Här hittar du IHRA:s rekommendationer för undervisning och lärande om Förintelsen.

Leave a Reply