Skip to main content
Aktuellt

Together for Impact – IHRA:s möte i Göteborg

International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) avslutade nyligen sitt andra och sista plenarmöte under det svenska ordförandeskapet, som ägde rum under fyra dagar i Göteborg. Mötena, där experter, politiska företrädare och företrädare för internationella organisationer och civilsamhället deltog, inspirerade till utbyten och utveckling inom området hågkomst av Förintelsen, utbildning och forskning under det svenska ordförandeskapets motto, ”Together for Impact”.

Leave a Reply