Hem

PROJEKT

RFF arbetar med produktionen av en dokumentärfilm för att erbjuda lärarna ett pedagogiskt verktyg när de undervisar om andra världskriget och Förintelsen.  Läs mer

RFF arbetar med projekt som har som ändamål att

  • förebygga och motverka antisemitism, rasism, främlingsfientlighet och diskriminering,
  • fortbilda om nazisternas och kommunisternas brott mot mänskligheten,
  • främja demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter samt alla människors lika värde.  Läs mer

SEMINARIUM FÖR LÄRARE


Kan dokumentärfilm användas i undervisningen, som verktyg för att förebygga antisemitism?

Vi diskuterar metodik och pedagogiska verktyg för att bemöta och motverka antisemitism och extremism som förekommer och står på tillväxt bland ungdomar på högstadiet och gymnasiet.  Läs mer

DOKUMENTÄRFILM

När rösterna tystnar

En film med vittnesmål om Förintelsen

Kommer hösten 2021!

Se vår trailer på

Watch our trailer on

PRATA DEMOKRATI

Ett nytt utbildningspaket för gymnasieskolan

utarbetat av Charlotta Granath, pedagog och EU-skolambassadör på uppdrag av MUCF. Det är första delen i ett demokratipaket som MUCF tar fram för skolan under 2021. Läs mer

UTBILDNING

Under covid-19-pandemin har Yad Vashem tillsammans med UCL (University College London) Center for Holocaust Education aktivt utvecklat sin närvaro online med både kurser och föreläsningar som är fritt tillgängliga.

Kurser online

Kan ungdomar verkligen förstå omfattningen av Förintelsen? Vilka utmaningar står lärarna inför när de ska undervisa om Förintelsen? Hur undervisar vi om Förintelsen i en värld utan överlevande?

Forskare vid Yad Vashem och sakkunniga från UCL delar med sig om nya pedagogiska perspektiv om undervisningen om Förintelsen och de utmaningar som lärarna står inför. 

Teaching the Holocaust: Innovative Approaches to the Challenges We Face

Antisemitism: From its Origins to the Present

Föreläsningar online

På Youtube finns en rad intressanta föreläsningar om Förintelsen ur olika perspektiv. Du finner en lista här.

Antisemitism: Origins and Trends

Challenges of Holocaust Education: A Global Perspective