Skip to main content

[aioseo_breadcrumbs]

NÄR RÖSTERNA TYSTNAR – VEM TALAR DÅ?

Utbildningspaketet Kunskapslyft om Förintelsen är en insats för att
öka motståndskraften mot desinformation, propaganda och näthat.

TEMA OM FÖRINTELSEN

Till filmen finns lärarhandledningar samt fördjupningstexter och inläsningstexter främst riktade till dig som lärare. Fem förslag till fördjupade teman med övningar ingår.

Dessa teman syftar till att fördjupa elevernas kunskap och förståelse för det förflutna och i synnerhet för Förintelsen, men också att ge eleverna möjlighet att reflektera kring frågor om mänskliga rättigheter, vikten av demokrati, identitet och minoriteters utsatthet.

Läs mer om olika Tema om Förintelsen

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Mänskliga rättigheter är universella och odelbara principer som erkänner alla människors lika värde och värdighet. De omfattar grundläggande friheter och rättigheter såsom liv, frihet, yttrandefrihet, religionsfrihet, utbildning och likhet inför lagen. Mänskliga rättigheter är skyddade av internationella och nationella lagar för att främja rättvisa, likabehandling och respekt för alla individer, oavsett deras bakgrund eller identitet.

Dessa rättigheter är grundläggande för att upprätthålla en fredlig och rättvis samhällsordning, där människor kan leva i värdighet och frihet utan diskriminering och förtryck. Att värna om mänskliga rättigheter är en avgörande del av att skapa en inkluderande värld för alla.

Läs mer om Mänskliga rättigheter
riksff förintelsen

RIKSORGANISATIONEN FÖR FORTBILDNING OM FÖRINTELSEN

RFF utgår från en vision och värdegrund om alla människors lika värde. Allt arbete tar sin utgångspunkt i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och vilar på regeringens vision och värdegrund om att ”de mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar”.

RFF samverkar och har en öppen dialog med myndigheter och aktörer inom civilsamhället för att öka förståelsen för och kunskapen om minoriteternas roll i samhället och gestalta deras ursprung. Verksamheten bedrivs med stöd från myndigheter samt fonder och stiftelser.

Läs mer om RFF

Aktuellt

Utbildningspaket

Utbildningspaketet Kunskapslyft om Förintelsen är en insats för att öka motståndskraften mot desinformation, propaganda och näthat.

Tema

I våra teman ställs avgörande frågor om Förintelsens historiska kontext, dess omfattning och om varför och hur den inträffade.

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter är grundläggande principer som säkerställer att alla individer har rättigheter och friheter som bör skyddas och respekteras av staten.

Trailer

Languages: Swedish, English, German
Längd: 2 min 47 sek