Skip to main content

[aioseo_breadcrumbs]

Kunskapscenter

Här har vi samlat resurser, information och expertis som ger besökaren en unik möjlighet att fördjupa sig i den historiska bakgrunden kring Förintelsen och antisemitism, samt utforska de bredare frågorna om mänskliga rättigheter och tolerans.

Kunskapscenter hjälper till att belysa de orsaker och konsekvenser som ledde till Förintelsen och hur antisemitism har påverkat samhällen över tid. Du hittar länkar till historiska dokument, arkivmaterial, ögonvittnesskildringar, forskningsartiklar, pedagogiska verktyg, och mycket mer.

Kunskapscenter tjänar också som en plattform för att hylla de som drabbades av Förintelsen, öka medvetenheten om antisemitismens faror och inspirera till en djupare förståelse för mänskliga rättigheter och vikten av att verka för en rättvis och inkluderande värld.

Fortsätt läsa