Skip to main content

[aioseo_breadcrumbs]

Lärarhandledningar

Här hittar du lärarhandledningar till dramadokumentären När rösterna tystnar. De ingår i utbildningspaketet Kunskapslyft om Förintelsen för lärare och elever, och syftar till att ge förslag till hur filmen kan användas i undervisningen. Fem förslag till fördjupade teman med övningar ingår.

Fördjupnings- och inläsningstexter om Förintelsen

För alla teman (utom Tema 4 – Värdet av demokrati) föreslås ett lektionsupplägg som ser ut enligt nedan. Lektionsupplägg för Tema 4 finns i inledningen till det temat.

  1. En gemensam genomgång av valda delar av det kunskapsinnehåll som återfinns i temat.
  2. Introduktion till övningsuppgifter.
  3. Eleverna arbetar enskilt eller i grupp med uppgifterna.
  4. Eleverna presenterar enskilt eller i grupp vad de kommit fram till.
  5. En gemensam sammanfattning och diskussion efter elevernas redovisning.

Filmens handling. Styrdokument

I denna första del får du en kort sammanfattning av filmens handling och hur utbildningspaketet kan kopplas till skolans styrdokument.

Förintelsen – Historisk bakgrund

Det är viktigt att du som lärare ger eleverna en referensram, ett större perspektiv för att kunna orientera sig och få sammanhang. I detta syfte finns en sammanfattning av Förintelsen för läraren.

Lektionsupplägg

Till filmen finns en bearbetad och förkortad version av lärarhandledningen. Det finns också fördjupningstexter och inläsningstexter främst riktade till dig som lärare. Dessutom ingår fem olika teman att arbeta med.

Lärarhandledningar

Dessa lärarhandledningar syftar till att fördjupa elevernas kunskap och förståelse för det förflutna och i synnerhet för Förintelsen. Men syftet är också att ge eleverna möjlighet att reflektera kring frågor om mänskliga rättigheter, värdet av demokrati, identitet och minoriteters utsatthet.

Klicka på boxarna för att läsa mer

Tema 1: Judisk identitet i Polen

Det första temat ger läraren en unik möjlighet att undervisa om judisk identitet, historia, språk och kultur. I Sverige har judar status som nationell minoritet.

Tema 2: Antisemitism – Hatet mot judar

I den andra delen skildras antisemitismens rötter, idéer och kännetecken.

Tema 3: Gettot i Warszawa

Eleverna får nu fördjupa sig i den situation och miljö som stora delar av filmen skildrar. Här beskrivs förtryck och mänskligt lidande, men även det liv och den vilja till överlevnad som fanns i gettot.

Tema 4: Värdet av demokrati

Syftet är att visa eleverna att demokratin ständigt måste skyddas, att rättigheter kan avskaffas om de inte försvaras, att politisk frihet inte är en självklarhet.

Tema 5: Räddarna

I detta sista tema behandlas en liten men viktig grupp under Förintelsen – Räddarna. Eleverna får bekanta sig med begreppen förövare, åskådare och räddare.