Skip to main content

[aioseo_breadcrumbs]

Demokrati

Demokrati är en styrelseform där makten ligger hos folket, där medborgarna har rätt att delta i beslutsfattandet och där de har grundläggande rättigheter och friheter. Det finns flera värden som är förknippade med demokrati och som gör den till en viktig och önskvärd form av styrning.

Fortsätt läsa

Historisk bakgrund

Politisk frihet är inte en självklarhet. Rättigheter kan avskaffas om de inte försvaras. Demokratin måste ständigt skyddas. Särskilt sårbara är demokratier i stunder av ekonomisk kris och social oro då fattigdom och oro för framtiden kan göra människor påverkbara för odemokratiska tankar.

Hur utvecklades Tyskland från det att Hitler kommit till makten fram tills demokratin var helt avskaffad och judarna utestängdes från den tyska gemenskapen (1933–1939)? Du finner ett axplock av händelserna under dessa år i vårt pedagogiska material om Värdet av demokrati.

Se Lärarhandledning