Skip to main content

[aioseo_breadcrumbs]

Kunskapslyft om Förintelsen

Utbildningspaketet Kunskapslyft om Förintelsen innehåller dokumentärfilmen När rösterna tystnar, pedagogiskt material om Förintelsen, publikationer och en trailer.

Det vill motivera eleverna på högstadiet och gymnasiet att lära sig mer om Förintelsen och värdegrunder, och samtidigt ge tillfälle till diskussioner.

Se filmen på

Lärarhandledningar om Förintelsen

Kunskapslyft om Förintelsen innehåller lärarhandledningar om olika teman med anknytning till Förintelsen. Det finns också fördjupningstexter och inläsningstexter främst riktade till dig som lärare. De syftar till att ge förslag till hur du kan använda filmen när du undervisar om Förintelsen.

I de två första delarna hittar du en kort sammanfattning av filmens handling, kopplingen till skolans styrdokument och en historisk bakgrund till Förintelsen. Fem förslag till fördjupade teman och övningar om Förintelsen ingår också i vårt utbildningsmaterial Kunskapslyft om Förintelsen.

Dessa teman syftar till att fördjupa elevernas kunskap och förståelse för det förflutna och i synnerhet för Förintelsen. De syftar också till att ge eleverna möjlighet att reflektera kring frågor om mänskliga rättigheter, demokrati, identitet och minoriteters utsatthet.

Publikationer – Vittnesmål om Förintelsen

Flykten från ett folkmord

av Maria Vajta Klamer

En bok om några polska judars öden under Förintelsen

Vad dina ögon såg

av Snezana Bozinovska

En bok om hur Ester och Leon överlevde Förintelsen

Från Sighet till Göteborg

av Elisabeth Fogel

Riszis och Leibis resa genom livet

TRAILER – När rösterna tystnar

Speltid: 2:48 min

Medverkande: Ester och Leon Rytz
Skaparkraft Film & Musikproduktion