Skip to main content

[aioseo_breadcrumbs]

Antisemitism i Polen

Den första dokumenterade närvaron av judar i Polen går tillbaka till medeltiden. Under 1200- och 1300-talen öppnades landet för judar som fördrevs från Västeuropa.

Judarnas situation i Polen på 1930-talet var komplex och präglad av antisemitism, politisk instabilitet och socioekonomiska utmaningar.
Under andra världskriget spelade Polen en central roll i den nazistiska Förintelsen, både som ett land där Förintelsen genomfördes och som en plats där många koncentrationsläger och förintelseläger var belägna.

Efter kriget återstod en relativt liten judisk befolkning i Polen. Trots det bedrevs under åren 1968 till 1972 en regelrätt klappjakt på judarna för att de skulle lämna landet.

Fortsätt läsa
Gul Davidstjärna