Skip to main content

[aioseo_breadcrumbs]

Tema om Förintelsen

Tema om Förintelsen syftar till att fördjupa elevernas kunskap och förståelse för det förflutna och i synnerhet för Förintelsen, men också att ge eleverna möjlighet att reflektera kring frågor om mänskliga rättigheter, vikten av demokrati, identitet och minoriteters utsatthet.
Till dokumentärfilmen När rösterna tystnar finns lärarhandledningar samt fördjupningstexter och inläsningstexter främst riktade till dig som lärare. Fem förslag till fördjupade teman med övningar ingår.

Antisemitism

Antisemitism är ett allt växande problem. Hoten mot judarna har blivit allt vanligare och okvädningsorden alltmer rasistiska och nedvärderande. Mot denna bakgrund vill RFF göra aktiva insatser för att förhindra att ungdomar dras in i negativa spiraler med rasism och intolerans.

Gettot i Warszawa

Våren 1940 inleddes arbetet med att bygga upp tre meter höga murar kring den judiska stadsdelen i Warszawa. Liknande murar restes i andra större städer och kröntes med taggtråd eller krossat glas. Alla judar skulle flytta in i området. Det var förbjudet för dem att vistas utanför gettot.

Värdet av demokrati

En demokratisk grundtanke är att den som är medborgare eller bor i ett land ska kunna påverka i olika sammanhang, till exempel genom regelbundna val, yttrandefrihet etc.

En annan grundtanke är att alla människor är lika mycket värda och ska ha samma rättigheter.

Räddarna

I detta tema vill vi uppmärksamma personer som gjorde vad de kunde för att hjälpa judarna i deras utsatta situation. Detta trots att det var förenat med dödsstraff att hjälpa dem. Det handlade inte alltid om stordåd utan kunde vara en enkel gärning som att ge lite mat.

FLER TEMA OM FÖRINTELSEN

Adolf Hitler

Adolf Hitler var en ökänd politisk ledare och diktator som styrde Tyskland under perioden 1933–1945. Han föddes den 20 april 1889 i Braunau am Inn i dåvarande Österrike–Ungern.

Hitler är mest känd för att ha varit huvudarkitekten bakom Nazityskland och för att ha inlett andra världskriget genom att invadera Polen 1939.

Nazitysklands interneringsläger

Arbetsläger, koncentrationsläger och förintelseläger. Under andra världskriget använde Nazityskland olika typer av läger för internering och förtryck av olika grupper människor. Här beskriver vi skillnaderna.

De norska och danska judarna

Under Förintelsen mötte de norska och danska judarna olika öden. I Norge deporterades över 770 norska judar till koncentrationsläger, men endast ett fåtal överlevde. I Danmark genomfördes en räddningsaktion med en stor flykt till Sverige, vilket medförde att majoriteten av de danska judarna räddades undan nazisternas förföljelser.

De vita bussarna

En ifrågasatt räddningsinsats i slutskedet av andra världskriget

I en tid när Europa kastades in i en förfärlig konflikt som krävde miljontals liv och orsakade lidande för otaliga människor, genomfördes en insats som skulle komma att symbolisera hopp, medmänsklighet och räddning. Denna räddningsaktion blev känd som ”De vita bussarna” och dess insatser för att rädda fångar i koncentrationsläger och andra krigsdrabbade är en oförglömlig del av historien.

Minnesplatser

Minnesplatser om Förintelsen är en påminnelse om det mörka kapitlet under nazisternas tid. De symboliserar det lidande och den förlust som miljontals judar och andra offer för Förintelsen tvingades utstå.

Minnesplatserna är också en uppmaning att hedra offren, bevara historien, undervisa och informera, motverka upprepning av liknande händelser samt främja försoning och tolerans.