Skip to main content

[aioseo_breadcrumbs]

Vad är mänskliga rättigheter?

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla. De är avsedda att skydda människors värdighet, frihet och jämlikhet. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.

Begreppet folkmord
Fakta i korthet