Skip to main content

[aioseo_breadcrumbs]

Räddarna

I detta tema vill vi uppmärksamma personer som gjorde vad de kunde för att hjälpa judarna i deras utsatta situation. Detta trots att det var förenat med dödsstraff att hjälpa dem. Det handlade inte alltid om stordåd utan kunde vara en enkel gärning som att ge lite mat.

Fortsätt läsa

Raoul Wallenberg

Vem var Raoul Wallenberg?
Våren 1944 deporterades hundratusentals ungerska judar till Auschwitz. Några neutrala länder med ambassader i Budapest började distribuera skyddspass till judarna. Wallenberg kom till svenska ambassaden i Budapest sommaren 1944. Då hade redan 435 000 ungerska judar från landsbygden deporterats. Det fanns 230 000 judar kvar i Budapest. Wallenbergs uppdrag: att rädda så många judar som möjligt. Han byggde upp en organisation som skulle komma att rädda tiotusentals judar från Förintelsen.

Skyddspass
Wallenberg var en mycket kreativ person och arbetade aktivt för att rädda så många judar som möjligt. Han utfärdade så kallade skyddspass. Dessa såg mycket officiella ut med stämplar, signaturer, foto. De var utfärdade på både tyska och ungerska. Innehavare av skyddspass fick ett provisoriskt svenskt medborgarskap. Wallenberg intensifierade tillverkningen av dessa dokument. Han räddade tiotusentals judar undan Förintelsen.

Svenskhusen eller skyddade hus
Wallenberg anställde många av dem som hade fått skyddspass. Det räddade dem och deras familjer från deportation. Han köpte in fastigheter och hävdade att de var svenskt diplomatiskt territorium. Bland folket kallades dessa hus för Wallenbergstaden. Wallenberg förhandlade med SS och ungerska myndigheter. Tusentals ungerska judar skyddades mot SS-soldater och pilkorsare (ungerska nazister och antisemiter). Pilkorsarna hade ingen respekt för skyddspass eller diplomatisk immunitet, de bröt sig in i svenskhusen för att plundra och mörda.

God afton, herr Wallenberg!

Filmen handlar om Raoul Wallenbergs sista veckor i Budapest, från julen 1944 till januari 1945.