Skip to main content

Brottsförebyggande rådets rapport 2019:4 om antisemitiska hatbrott

Brottsförebyggande rådet (Brå) fick inom ramen för ett regeringsuppdrag om antisemitiska hatbrott i uppgift att ta fram ett kunskapsunderlag i syfte att stärka det förebyggande arbetet inom området.

Denna studie syftar särskilt till att öka kunskapen om den antisemitiska hatbrottslighetens karaktär och gärningspersoner. (Maj 2019)

Brottsförebyggande rådets rapport 2019:4 om antisemitiska hatbrott