Skip to main content

Charlott om utbildning om Förintelsen - Skolan har ett viktigt uppdrag

Charlott är en lärare som har en stark inställning till utbildning om Förintelsen. Hon anser att det är viktigt att elever lär sig om den mörka historien och konsekvenserna av hat och intolerans.

Genom att undervisa om Förintelsen tror hon att eleverna även kan få en större förståelse för olika strömningar då och i dag, hur de själva kan bidra till ett samhälle som är mindre uppdelat i vi och dem. Charlott betonar också vikten av att eleverna ska få möjlighet att reflektera över sin egen roll i att försvara mänskliga rättigheter och bekämpa rasism och diskriminering.

Lyssna på Charlott