Skip to main content

Riksorganisationen för fortbildning om Förintelsen deltog i Europeiska kommissionens första forum någonsin för det civila samhället om bekämpning av antisemitism och främjande av judiskt liv. Forumet anordnades i Bryssel och var en del av genomförandet av EU:s strategi för att bekämpa antisemitism och främja judiskt liv (2021–2030). Det samlade 200 företrädare för det judiska civila samhällets organisationer och samfund, förintelsemuseer och minnesinstitutioner samt akademiker, forskare och oberoende experter för att diskutera de aktuella utmaningarna när det gäller att bekämpa antisemitism och främja judiskt liv, och för att fundera över hur man kan utveckla nya konkreta åtgärder och projekt för att ytterligare intensifiera kampen mot antisemitism i EU. 

Läs mer här