Skip to main content

En jämlikhetsunion: EU:s handlingsplan mot rasism 2020-2025

EU:s handlingsplan mot rasism 2020-2025 innehåller sju övergripande områden:

  1. Den rättsliga ramen för att motverka rasism och diskriminering.
  2. Åtgärder inom sysselsättning, utbildning, hälso- och sjukvård, socialt skydd och bostäder.
  3. Brottsbekämpande myndigheters arbete.
  4. Ett strukturerat arbetssätt genom handlingsplaner.
  5. Jämlikhetsdata.
  6. Utåtriktat arbete och bemötande.
  7. EU:s institutioners interna arbete.

Läs regeringens faktapromemoria 2020/21:FPM11