Skip to main content

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

De mänskliga rättigheterna är universella grundläggande rättigheter och friheter som tillkommer alla människor oavsett deras bakgrund, kön, ras eller nationalitet. De inkluderar rätten till liv, frihet och säkerhet, likhet inför lagen, yttrandefrihet samt skydd mot diskriminering och tortyr. Dessa rättigheter är fastställda i internationella avtal och syftar till att främja värdighet, rättvisa och fred i världen. De mänskliga rättigheterna är grundläggande för ett rättvist och demokratiskt samhälle och ska respekteras och skyddas av stater och myndigheter.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna innehåller 30 artiklar.

Läs mer om de mänskliga rättigheterna.