Skip to main content

Från Sighet till Göteborg: Riszis och Leibis resa genom livet

av Elisabeth Fogel

Riszi och Leibi föds på samma gata i Sighet men i olika länder: Leibi Matyas 1912 då staden tillhör Österrike-Ungern; Riszi Fogel 1920 då staden tillhör Rumänien. Riszi och Leibi blir förälskade och drömmer om att bilda familj, men kriget kommer emellan.

Denna bok ger en levande bild av judiskt liv i Centraleuropa före kriget: av judisk kultur och judiskt utbildningsliv, av sionism och socialism, av judarnas ekonomiska villkor och interaktion med den icke-judiska omgivningen.

Läsaren får följa Leibis och Riszis olika vägar genom Förintelsen. Leibi blir inkallad och från januari 1943 ingår han i ett judiskt slavkompani i den ungerska armén på östfronten. Riszi blir kvar i Sighet till maj 1944 då judarna deporteras till Auschwitz. Via olika arbetsläger hamnar hon i Bergen-Belsen där hon befrias vid krigets slut. Till sist återfinner huvudpersonerna varandra efter kriget och lyckas efter stora svårigheter återförenas i Sverige.

Från Sighet till Göteborg skildrar två sargade flyktingars strävan att börja ett nytt liv, få plats i det svenska samhället och samtidigt behålla kontakten med sina rötter.