Skip to main content

Antisemitismen i Stockholms skolor

Den här rapporten är en del av ett mer omfattande arbete inom Stockholm stad att motverka antisemitism. I rapporten undersöks förekomsten av antisemitism i Stockholms grundskolor och gymnasieskolor samt hur skolpersonal och judiska elever upplever antisemitismen som ett problem i skolmiljön.

Följande tre huvudsakliga problemområden och utmaningar ringas in:

  • Skolpersonalens kunskapsluckor avseende antisemitismens uttryckssätt
  • Arbetet med antisemitism relaterat till Förintelsen. Undervisningen sker ofta i en jämförande kontext där antisemitism som förklaringsgrund till Förintelsen ofta faller bort.
  • Det antisemitiska språkbruket i skolan. En oförståelse för det språkbruk som används samt dess effekter.

Läs rapporten om Antisemitismen i Stockholms skolor