Skip to main content

Antisemitism idag

En poddserie som beskriver den antisemitism som finns i Sverige och världen: inom yttersta högern, inom islamiska kretsar, i delar av vänstern och i vissa grupper med rötter i Mellanöstern. Forskarröster om ämnet varvas med personliga erfarenheter av att ha blivit utsatt. Primär målgrupp är lärare i högstadiet och gymnasiet.
Avsnitt 1: Konspirationsteorierna
Avsnitt 2: Antisemitism i yttersta högern
Avsnitt 3: Antisemitism i Mellanöstern och islamistiska miljöer
Avsnitt 4: Antisemitism i vänstern
Avsnitt 5: Den oorganiserade antisemitismen

Klicka här för att lyssna

Metodklipp

Avsnitten kompletteras med metodklipp där lärare berättar varför och hur de undervisar om antisemitism.
Avsnitt 1: Undervisning om antisemitism – varför?
Avsnitt 2: Undervisning om antisemitism – hur?
Avsnitt 3: Undervisning om antisemitism – så här gör jag
Avsnitt 4: Undervisning om antisemitism – arbeta kollegialt

Klicka här för att titta