Skip to main content

GÖTEBORG

Göteborg Stad mot rasism

Göteborg Stad har en omfattande plan mot rasism för perioden 2020–2023. Den grundas på internationella åtaganden rörande mänskliga rättigheter, lagstiftning och nationella strategier. Huvudsyftet är att ta ett övergripande grepp om stadens arbete mot rasism, skapa förutsättningar för att bekämpa rasism och öka medvetenheten om detta problem. Målet är även att främja Göteborg som en stad som aktivt strävar mot att vara fri från rasism i sina roller som arbetsgivare, serviceleverantör samt som en demokratisk och samhällsengagerad aktör.

Göteborg stad arbetar mot rasism