Skip to main content

Åtgärdsprogram mot antisemitism

Åtgärdsprogrammen syftar till att komplettera den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott och innehåller såväl åtgärder som syftar till att synliggöra och motverka respektive form av rasism som åtgärder som syftar till att generellt motverka rasism.

Åtgärdsprogrammen utgår från fyra av de strategiska områden som anges i planen; Mer kunskap, utbildning och forskning, Förstärkt förebyggande arbete på nätet, Ett mer aktivt rättsväsende och Civila samhället: ökat stöd och fördjupad dialog.

Arbetet kommer att följas upp inom planens nuvarande strukturer i enlighet med planens femte strategiska
område, Förbättrad samordning och uppföljning.

Leave a Reply