Skip to main content

Åtgärdsprogram mot antisemitism

Regeringskansliets åtgärdsprogram mot antisemitism syftar till att komplettera den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Det innehåller såväl åtgärder som syftar till att synliggöra och motverka respektive form av rasism som åtgärder som syftar till att generellt motverka rasism.

Åtgärdsprogrammet utgår från fyra av de strategiska områden som anges i planen:

  • Mer kunskap, utbildning och forskning
  • Förstärkt förebyggande arbete på nätet
  • Ett mer aktivt rättsväsende
  • Civila samhället: ökat stöd och fördjupad dialog

Arbetet kommer att följas upp inom planens nuvarande strukturer i enlighet med planens femte strategiska område:

  • Förbättrad samordning och uppföljning.
Åtgärdsprogram mot antisemitism