Skip to main content

De danska judarnas flykt till Sverige

80 år sedan de danska judarna flydde över sundet

Oktober 1943, mitt under andra världskriget. De danska judarna tog ett desperat beslut att fly till Sverige. Nazisterna hade ursprungligen planerat att deportera dem till koncentrationsläger i Tyskland. Men i en fantastisk förening av mod och solidaritet reagerade den danska motståndsrörelsen snabbt när de fick vetskap om hotet. De organiserade en imponerande och samordnad räddningsaktion för att hjälpa judarna att fly till Sverige.

Denna gripande räddningsinsats är en stark påminnelse om människans förmåga att agera heroiskt i de mörkaste tiderna. Vi bör hedra minnet av de osjälviska personer som var involverade i detta räddningsarbete och de judiska flyktingarna som fann en fristad och en känsla av trygghet i Sverige.

Genom att reflektera över denna gripande händelse kan vi dra värdefulla lärdomar från historien. Den påminner oss om vikten att arbeta gemensamt för en värld där alla människors rättigheter och friheter respekteras, oavsett deras bakgrund eller övertygelser. Det tjänar som en stark påminnelse om vår gemensamma mänsklighet och det ständiga behovet av att stå upp för rättvisa och medkänsla när det behövs som mest.

Läs mer om de danska judarnas flykt till Sverige.