Skip to main content

Utställning på Stadsbiblioteket
i Göteborg

Sverige och Förintelsen

14 april till 10 december 2023
Minnet av Sveriges agerande i samband med Förintelsen förändras över tid och präglar vår svenska självbild på olika sätt. De många berättelserna ger en komplex och ofta motsägelsefull bild av Sverige. Vad visste vi egentligen?
Utställningen lyfter fram enskilda individers mod, men också dåtidens rädsla och passivitet. Fokus ligger på bland annat neutralitets- och handelspolitik, antisemitism och flyktingmottagande under åren 1933–1946. Den rymmer vittnesmål, föremål och konstverk.
Utställningen har producerats av Forum för levande historia och visas med stöd från Levande Historia i Göteborg.
Det finns guidade visningar, se Stadsbibliotekets program.