Skip to main content

Ella, som går på gymnasiet, berättar om sina tankar om Förintelsen

Ella delar sina tankar om Förintelsen. Hon var djupt berörd av det hon lärde sig. Hon upptäckte också att okunskapen om Förintelsen är utbredd. Vi måste alla hjälpas åt att sprida information om detta mörka kapitel i mänsklighetens historia för att undvika att sådana tragedier upprepas.

Lyssna på Ella