Skip to main content

Totalförsvarets forskningsinstitut – En studie på uppdrag av Regeringskansliet

Antisemitism i sociala medier – Konspirationer, stereotyper och förintelseförnekelse

I denna rapport studeras olika aspekter av antisemitism på öppna sociala medieplattformar som producerar användargenererat innehåll. Resultaten visar att antisemitiskt innehåll förekommer på alla analyserade plattformar. Mängden antisemitiskt innehåll varierar dock i omvänd proportion till graden av moderering på respektive plattform.

Antisemitism in Social Media – Conspiracies, Stereotypes, and Holocaust Denial

Antisemitism i sociala medier