Skip to main content

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna – Europakonventionen

Europarådet

I konventionen fastställs individens rättigheter och friheter. Den skiljer sig i vissa avseenden från FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, som innehåller fler rättigheter. En kränkning av någon rättighet kan prövas i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen).

Europarådets konvention undertecknades 1950 i Rom och ligger till grund för Europarådets arbete.

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna