Skip to main content
Aktuellt

Hédi Frieds lärarstipendium 2023

Vi gratulerar Steven Dahl, lärarutbildare vid Stockholms universitet, Institutionen för ämnesdidaktik, som får Hédi Frieds lärarstipendium i år!

Steven disputerade hösten 2021 med avhandlingen Lärdomar av folkmord. Undervisning och lärande som historisk tolkning och orientering. Han återkommer främst till två frågor: Hur kan vi utveckla historieundervisningen om folkmord så att eleverna inte enbart lär sig om folkmord, utan även får möjligheter att reflektera över vad vi kan lära av folkmord? Hur kan historieläraren veta när hen har lyckats?

Läs mer i Stevens avhandling om Lärdomar av folkmord

Varje år i samband med Förintelsens minnesdag delar Michael A. Frieds Stiftelse ut lärarstipendium till pedagoger som arbetar i stiftelsens anda för att motverka främlingsfientlighet, rasism och antisemitism.

 

Lyssna på Steven