Skip to main content

EU:s strategi för att bekämpa antisemitism och främja judiskt liv (2021–2030)

EU:s första strategi för att bekämpa antisemitism och främja judiskt liv (2021–2030) är en ambitiös och omfattande strategi som antogs av Europeiska kommissionen den 5 oktober 2021. Några generationer efter Förintelsen ökar antisemitismen både i och utanför Europa. Antisemitism är oförenlig med EU:s grundläggande värderingar. Den utgör ett hot inte bara mot judiska organisationer och mot det judiska livet, utan även mot ett öppet samhälle, mot demokratin och den europeiska livsstilen. EU är fast beslutet att motverka det.

Här hittar du också medlemsstaternas nationella planer och åtgärdsprogram mot antisemitism.