Skip to main content

Yad Vashem och University College London (UCL) Center for Holocaust Education tillhandahåller fortbildning om Förintelsen online. De har tillsammans aktivt utvecklat sin närvaro online med både kurser och föreläsningar som är fritt tillgängliga.

Fortbildning om Förintelsen online

Kurser online
Kan ungdomar verkligen förstå omfattningen av Förintelsen? Vilka utmaningar står lärarna inför när de ska undervisa om Förintelsen? Hur undervisar vi om Förintelsen när det inte längre finns några överlevande i livet?
Nya pedagogiska perspektiv om undervisningen om Förintelsen och de utmaningar som lärarna står inför.

Teaching the Holocaust: Innovative Approaches to the Challenges We Face
Antisemitism: From its Origins to the Present

Föreläsningar online
Yad Vashem har på Youtube lagt ut en rad intressanta föreläsningar om Förintelsen ur olika perspektiv.
Du finner en lista här.
Antisemitism: Origins and Trends
Challenges of Holocaust Education: A Global Perspective

Läs mer om fortbildning för lärare