Skip to main content

Forum för levande historia

Forum för levande historia är en svensk myndighet med huvudsakligt uppdrag att främja kunskap, medvetenhet och förståelse för historiska och samtida frågor om mänskliga rättigheter, inklusive folkmord, förtryck och diskriminering.

Forum för levande historia bedriver forskning och dokumentation om bland annat Förintelsen och andra folkmord. Genom att samla in och analysera information och vittnesmål strävar de efter att bevara historiska minnen och sprida kunskap om dessa händelser. De producerar även utställningar, pedagogiskt material och publikationer för att göra historien mer tillgänglig och relevant för olika målgrupper.