Skip to main content

Raoul Wallenberg Academy

Raoul Wallenberg Academy bedriver olika program och projekt som syftar till att sprida kunskap och främja engagemang för humanitära frågor bland unga. De erbjuder utbildningar, workshops och kampanjer för att öka medvetenheten om mänskliga rättigheter, demokratiska värden och aktivt medborgarskap. Genom dessa initiativ vill de inspirera och utrusta unga människor att agera för att bekämpa orättvisor och främja fred och rättvisa i samhället.

Organisationen arbetar också för att uppmärksamma och hedra andra personer och initiativ som har gjort betydande insatser för mänskliga rättigheter och humanitära frågor. Genom att lyfta fram dessa förebilder och deras berättelser strävar Raoul Wallenberg Academy efter att inspirera och uppmuntra andra att följa deras exempel.