Skip to main content

Temavecka på Fritslaskolan

Fritslaskolan i Fritsla, strax utanför Borås, arrangerade rektor och lärare en temavecka i samband med Förintelsens minnesdag. Under veckan fick eleverna fördjupad kunskap genom arbetsmaterial samtidigt som en utställning från Forum för Levande Historia visades.

En extra betydelsefull del av veckan blev dessutom besöket och föreläsningarna av Susanne Sznajderman-Rytz. Avsikten var nämligen att få en relation till någon vars familj och släkt blev mördade under Förintelsen. Över hundra elever och lärare samlades för att lyssna till Susanne. Hon är barn till överlevande. Både hennes och makens föräldrar kom till Sverige som överlevande efter Förintelsen.

Föreläsningens främsta mål var att ge eleverna en djupare förståelse för Förintelsens historia. Men också visa på dess långtgående konsekvenser och betydelsen av att minnas och lära av det förflutna. Genom att betona värden som empati, tolerans och mänskliga rättigheter skapades en meningsfull och lärorik upplevelse.

Susanne förmedlade Förintelsens historia på ett respektfullt och känslomässigt engagerande sätt. På så sätt skapades en stark koppling till ämnet. Under föreläsningen fick eleverna dessutom aktivt delta genom att ställa frågor, dela sina tankar och reflektioner samt delta i diskussioner. Det främjade en öppen och respektfull dialog som gav utrymme för olika perspektiv. Slutligen, temaveckan och föreläsningen om Förintelsen utgjorde inte enbart en isolerad händelse. Den blev snarare en grund för långsiktig medvetenhet och förståelse hos eleverna.

Ett varmt tack till rektor och lärare som främjar en kultur av tolerans och respekt inom skolgemenskapen, vilket är avgörande för att forma en medveten och empatisk nästa generation.

Leave a Reply