Skip to main content

Undervisning om Förintelsen

Hur undervisar man om Förintelsen? Undervisningen är viktig för att främja respekt för mänskliga rättigheter och tolerans. Nedan följer några generella riktlinjer för att undervisa om Förintelsen:

  • Undervisa om historiska sammanhang: För att förstå Förintelsen måste eleverna förstå de historiska, politiska och sociala omständigheterna som ledde till den. Det är därför viktigt att eleverna får en förståelse för antisemitismens historia och hur den bidrog till Förintelsen.
  • Lär om de drabbade: Det är viktigt att eleverna lär sig om offren för Förintelsen. Eleverna bör lära sig om judar och judendom. Men de bör även lära sig om andra grupper som också föll offer, såsom personer med funktionshinder, homosexuella och romer.
  • Använd autentiska källor: Autentiska källor är viktiga för att förstå Förintelsens omfattning och fruktansvärda natur. Läraren bör därför använda dokument, fotografier och personliga berättelser från överlevande och vittnen till Förintelsen. Eleverna får därmed chansen att granska och reflektera över autentiska källor.
  • Främja kritiskt tänkande: Undervisning om Förintelsen bör främja kritiskt tänkande och analytisk förmåga hos eleverna. Läraren bör uppmuntra dem att ifrågasätta och utmana stereotyper och fördomar.
  • Diskutera nutida relevans: Det är viktigt att eleverna förstår hur Förintelsen har påverkat världen idag och hur man kan tillämpa lärdomarna på nutida frågor. Man bör därför inkludera diskussioner om intolerans, rasism och diskriminering i undervisningen.
  • Ge stöd: Eftersom undervisning om Förintelsen kan vara svårt och känslosamt, är det viktigt att ge eleverna stöd. Lärare bör finnas till hands för att också hjälpa eleverna att bearbeta svåra ämnen och svara på frågor.

Undervisning om Förintelsen bör vara respektfull och informerad. Det är viktigt att eleverna förstår vikten av att minnas och hedra offren och att arbeta för att förhindra framtida folkmord och förtryck.