Skip to main content

Dokumentärfilm – ett effektivt verktyg för att förebygga antisemitism

Dokumentärfilm för att förebygga antisemitism

  • ger eleverna en djupare förståelse för historiska händelser och den traumatiska verklighet som judar och andra minoriteter upplevde under Förintelsen,
  • inkluderar autentiska berättelser från överlevande och vittnen till Förintelsen. Det ger eleverna en mer personlig och gripande upplevelse av händelserna. Genom att se autentiska bilder och höra autentiska berättelser får eleverna en bättre förståelse för hur Förintelsen faktiskt såg ut och hur den påverkade människor,
  • hjälper till att undervisa om orsakerna till Förintelsen och hur antisemitismen utvecklades och spreds. Eleverna lär sig om hur antisemitiska idéer sprids och hur de används för att rättfärdiga Förintelsen.

Det är viktigt att notera att dokumentärfilm för att förebygga antisemitism ska användas med omsorg och att eleverna bör ha möjlighet att reflektera över det de har sett och diskutera vad det betyder för dem. Det är också viktigt att lärare är medvetna om att vissa dokumentärfilmer om Förintelsen kan vara svåra eller stötande för eleverna, och att de bör vara beredda att erbjuda stöd och vägledning vid behov.