Skip to main content

Lärdomar av folkmord – Undervisning och lärande som historisk tolkning och orientering

av Steven Dahl

Kan vi lära oss av folkmord? Hur kan vi utforma undervisningen för att ge eleven förutsättningar att utveckla förmågan att dra lärdomar av folkmordhistorien?

Steven Dahl, gymnasielärare i samhällskunskap och historia, och universitetslektor, programansvarig för ämneslärarprogrammet vid Stockholms universitet med särskild inriktning mot historiedidaktik.

Steven disputerade hösten 2021 med avhandlingen Lärdomar av folkmord. Undervisning och lärande som historisk tolkning och orientering. Han återkommer främst till två frågor: Hur kan vi utveckla historieundervisningen om folkmord så att eleverna inte enbart lär sig om folkmord, utan även får möjligheter att reflektera över vad vi kan lära av folkmord? Hur kan historieläraren veta när hen har lyckats?

Läs mer i Stevens avhandling om Lärdomar av folkmord