Skip to main content

Lunds universitetsbibliotek

På handskriftsavdelningen vid Lunds universitetsbibliotek finns arkivet Witnessing Genocide – folkmordets ögonvittnen. Det innehåller ett unikt källmaterial som samlades in 1945–1946 när över 20 000 överlevande från tyska koncentrationsläger, främst polacker och polska judar, kom med de vita bussarna till Sverige. 

Det finns över 500 digitaliserade djupintervjuer med överlevande från Ravensbrück. Arkivet innehåller också bland annat transportlistor, material om koncentrationslägren, korrespondens, bilder, poesi, skisser och ritningar med mera. 

Vittnesmålen ger en inblick i brutaliteten i det dagliga livet, hur fångarna utsattes för slavarbete, medicinska experiment samt systematiska och hänsynslösa övergrepp.

Arkivet innehåller även handlingar om rättegångarna i Hamburg 1946–1947 när SS-personal vid koncentrationslägret Ravensbrück anklagades för krigsförbrytelser och ställdes inför rätta.

Leave a Reply