Skip to main content

United States Holocaust Memorial Museum

United States Holocaust Memorial Museum (USHMM) är ett museum i Washington D.C. som är dedikerat till att hedra minnet av Förintelsen. Museet spelar en viktig roll i att bevara och förmedla historien om Förintelsen genom utställningar, dokumentation och undervisningsprogram. Dess samlingar omfattar artefakter, fotografier, filmer och dokument relaterade till Förintelsen. Museet om Förintelsen strävar också efter att öka medvetenheten om de mänskliga rättigheterna och motverka fördomar och hat genom utbildningsinitiativ och evenemang. Museet har blivit en central plats för reflektion, lärande och minnesarbete i syfte att förhindra att liknande händelser upprepas i framtiden.

Holocaust Encyclopedia
Ett uppslagsverk online som publiceras av United States Holocaust Memorial Museum. Dokument, bilder, filmer m.m. från slutet av första världskriget till av 1950-talet.
Här finns Diskussionsfrågor ordnade i tema för att främja diskussion och reflektion kring Förintelsen.

Steven Spielberg Film and Video Archive
Film- och videoarkiv med intervjuer, gamla filmer m.m.

The Roman Vishniac Collection
Rysk-amerikansk fotograf som dokumenterade det judiska livet i Europa före andra världskriget.