Skip to main content

Petter, lärare i historia - Del 1 om Förintelsen

Petter, lärare i historia, berättar om vikten av undervisning och lärande av vad som faktiskt hände under andra världskriget. Lärdomarna från Förintelsen är avgörande för att undervisa kommande generationer om farorna med antisemitism, rasism och andra former av diskriminering och fördomar. Genom att lära oss om Förintelsen kan vi arbeta för att förhindra liknande händelser i framtiden.

Lyssna på Petter