Skip to main content

Petter, lärare i historia - Del 2 Förintelseförnekare

Petter, historielärare, diskuterar Förintelsen och fenomenet med dem som förnekar att den inträffat – förintelseförnekare. Termen används för att beskriva individer eller grupper som förnekar eller kraftigt förminskar omfattningen av Förintelsen under andra världskriget.

Förintelsen är det systematiska folkmord som Nazityskland och dess allierade utförde. Den drabbade sex miljoner judar samt även romer, funktionshindrade, politiska dissidenter och andra grupper.

Lyssna på Petter