Skip to main content

Petter, lärare i historia - Del 2 Förintelseförnekarna

Petter, lärare i historia, pratar om Förintelsen och de som förnekar att den funnits – förintelseförnekarna. Förintelseförnekare är en term som används för att beskriva individer eller grupper som förnekar eller kraftigt förminskar omfattningen av Förintelsen under andra världskriget.

Förintelsen är det systematiska folkmord som Nazityskland och dess allierade genomförde mot sex miljoner judar samt mot romer, funktionshindrade, politiska dissidenter och andra målgrupper.

Leave a Reply