Skip to main content

Hur undervisar man om Förintelsen?

IHRA har tagit fram rekommendationer för undervisning och lärande om Förintelsen. De syftar till att fördjupa förståelsen för Förintelsen genom att ställa avgörande frågor om Förintelsens historiska kontext, dess omfattning och om varför och hur den inträffade.

Rekommendationerna är avsedda som en grund och stöd för att utveckla kunskapen om Förintelsen, skapa en undervisningsmiljö som stimulerar viljan att lära om Förintelsen, främja kritiskt tänkande om och reflektion kring Förintelsens historia, bidra till utbildning om mänskliga rättigheter och reflektera över vilken relevans dessa frågor har idag.

International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) antog 2016 en icke rättsligt bindande arbetsdefinition av antisemitism:
Antisemitism är en bestämd uppfattning om judar som kan uttryckas som hat mot judar. Språkliga och fysiska uttryck för antisemitism riktas mot judiska eller icke-judiska personer och/eller deras egendom samt mot judiska institutioner och religiösa samlingsplatser.