Skip to main content

United States Holocaust Memorial Museum

Holocaust Encyclopedia
Ett uppslagsverk online som publiceras av United States Holocaust Memorial Museum. Dokument, bilder, filmer m.m. från slutet av första världskriget till av 1950-talet.
Här finns Diskussionsfrågor ordnade i tema för att främja diskussion och reflektion kring Förintelsen.

Steven Spielberg Film and Video Archive
Film- och videoarkiv med intervjuer, gamla filmer m.m.

The Roman Vishniac Collection
Rysk-amerikansk fotograf som dokumenterade det judiska livet i Europa före andra världskriget.