Skip to main content
Category

Databaser

Riksorganisationen för Fortbildning för Förintelsen har tillgång till databaser för utbildning om Förintelsen. Detta då det är ett viktigt steg för att säkerställa att information och resurser är lättillgängliga för lärare, studenter, forskare och allmänheten. Dessa databaser kan innehålla en mängd olika material och resurser som är viktiga för att förstå Förintelsen och dess konsekvenser.