Skip to main content

När rösterna tystnar

Utbildningsradion visar När rösterna tystnar – en dokumentärfilm om Förintelsen, som ingår i utbildningspaketet Kunskapslyft om Förintelsen. Syftet med filmen är att den ska väcka lust att lära. Den ska även väcka diskussioner som med lärarens hjälp kan leda till att eleverna förstår hur viktigt det är att ständigt vara vaksamma på att demokratin hålls vid liv.

Filmen kan användas i samtliga av gymnasieskolans historiekurser men främst rekommenderas den för kurserna historia 1a och 1b. Den kan även användas i grundskolan och rekommenderas främst för årskurs 9.

Filmen När rösterna tystnar innehåller bilder, filmsekvenser och berättelser som kan uppröra och det är därför viktigt att läraren först ser igenom filmen själv före visning och sedan är lyhörd för elevernas reaktioner för att avgöra om det behövs uppföljning eller personliga samtal efter visningen.

Läs mer om
Kunskapslyft om Förintelsen
När rösterna tystnar
Pedagogiskt material
Publikationer