Skip to main content

Experiences and perception of antisemitism – Second survey on discrimination and hate crime against Jews in EU Member States

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)

I rapporten anges de viktigaste resultaten från FRA:s andra undersökning om judars erfarenheter av hatbrott, diskriminering och antisemitism i EU. Det är den största undersökning om judar som någonsin genomförts i världen. Den omfattar 12 EU-medlemsstater och nådde nästan 16 500 personer som identifierar sig som judar. (December 2018)

Experiences and perception of antisemitism – Second survey on discrimination and hate crime against Jews in EU Member States (på engelska)