Skip to main content

Yad Vashem och University College London (UCL)

Hur undervisa om Förintelsen? Yad Vashem och UCL Center for Holocaust Education har tillsammans aktivt utvecklat sin närvaro online med både kurser och föreläsningar som är fritt tillgängliga.

Kurser och föreläsningar online om att undervisa om Förintelsen

Kurser

Kan ungdomar verkligen förstå omfattningen av Förintelsen? Vilka utmaningar står lärarna inför när de ska undervisa om Förintelsen? Hur undervisar vi om Förintelsen när det inte längre finns några överlevande i livet?

Här finns kurser om nya pedagogiska perspektiv om undervisningen om Förintelsen och de utmaningar som lärarna står inför.

Teaching the Holocaust: Innovative Approaches to the Challenges We Face

Antisemitism: From its Origins to the Present

Föreläsningar

Yad Vashem har på Youtube lagt ut en rad intressanta föreläsningar om Förintelsen ur olika perspektiv. Du finner en lista här.

Antisemitism: Origins and Trends

Challenges of Holocaust Education: A Global Perspective